+381 65 56 22 991 / 011 3610525

kobazz_shop@hotmail.com

За поруџбине преко 4.500 динара бесплатна достава на подручју Србије. Робу не шаљемо испод 1000 динара. Бесплатна достава се не односи на производе на снижењу и графити опрему.

СкејТТекма резултат, видео…

СКЕЈТ ТЕКМА 2019
Поново у граду, у скејт парку на Новом Београду, једна једина Скејт Текма, након толико година, јача него икад, са малим променама у организацији..
Кобазз екпиа, од раног јутра, данима припремајући скејт парк жељно ишчекује младеж која са пуно такмичарског духа и позитивне енергије једнако жељно ишчекује такмичење ових пропорција. Урадисмо све што је у нашој моћи да им приредимо такмичење из снова, а организација како је текла, прочитајте доле!
Почели смо од главног питања, све је на младима, а и они су најзахвалнији.. Па будимо и ми мало људи, с’ обзиром на то да наши угледни возачи пропутоваше Европу на политичкој основи, такмичећи се и освајајући места куд год стигну, па ако је пето нек је пето, и ако је друго иако се такмичише троје, нек је друго, време беше да се нешто пружи онима који то знају да цене. Деца су злато, и наша организација се своди на то да је њихова срећа најважнија, време је било да им се и нешто посвети.
Први пут код нас, направљена је скејт текма, само за дечурлију од 7 до 14 година узраста и наравно за мало старије, од 14 до 18 година.. Мислим…….. Већина је испоштовала то, али о томе ћемо касније..
С’ обзиром да је одазив био невероватан, све смо свели на два круга ,,all around“ вожње“. Нервозни гледаоци другачије не би издржали неизвесност потенцијалног исхода такмичења, па смо зато у руке најправеднијих судија оставили најбитније одлуке.
Наградили смо све учеснике обе категорије, и наравно, како би смо другачије? Свако је заслужио да добије знак захвалности и пажње за учешће. Доживотно ћемо ценити свакога ко се пријавио, и увек ћемо пружити максималну подршку учесницима који су упркос таленту и вежби успели да изгреше трикове које су намеравали да ураде. Битно је учествовати, и то наши учесници знају.
Млађи су објаснили, надмашили очекивања, просто су ошурили. Било је тешко судити, кад би сви могли да буду прво место, били би, али то тако не иде… Награде су ишле овако:
5. место: Матеја Маричић
4. место: Остоја Драшковић
3. место: Душан Колар
2. место: Иван Ристовић
1. место Марко Сабљак
Мали Марко је одушевио енергијом, триковима, и духом. У очима судија се издвојио од осталих и заслужио прво место. На њему је да тако настави. Остали су такође били сјајни. Дуле је на жалост поломио даску у првом колу, скачући гепчину, али је после одвозао чак и боље возећи туђи скејт. Један је од мојих најбољих ученика икада и желим му велику срећу у даљој скејт уживанцији.
Остоја је једноставно цар. Најмлађи учесник је одушевио све, био звезда публике, радио све своје трикове и оставио велики траг. Измамио је много аплауза, урадио много трикова и надамо се да је свестан колико је близу врха.
Што се тиче старијих, прича је иста, али трикови озбиљнији. Велики утисак је оставила Ленка Здравковић која је једина девојка са довољно храбрости да се пријави. Када смо је видели како вози схватили смо да скејт никако није искључиво мушка активност. Почаствовани смо њеним учешћем и присуством и надамо се да ћемо је видети опет.
Што се тиче награда то је ишло овако:
5. место: Бодин Бојовић
4. место: Вучко Марсенић
3. место: Алекса Глишић
2: место: Радован Мартић
1: место Лука Васић
Упркос Лукином вансеријском кидању, Радован је прави победник такмичења. Лука је на такмичење упао на ‘муфте’, јер има 19 година, а то је извео тако што је лагао организаторе и направио ћораву ситуацију, али нема везе, на грешкама се учи. Наша је грешка и овим путем се извињавамо правом победнику, Радовану.
Успели смо да одржимо и десетоминутно best trick такмичење где се су се такмичили и политички настројени такмичари за које смо мислили да су се преселили у иностранство, а и остали момци (и девојке).
Пало је пар озбиљних трикова, нека глупост без ollie-а из quater pipe-а у bank, а онда…. Онда је Алекса из Ниш урадио Hardflip тамо где до сада никада није урађен. Изузетно ми је драго што сам видео то уживо, браво Алекса! То је један од најбољих трикова које сам икада видео својим очима и јако ми је драго што сам га видео.
Шта да вам кажем људи, ко није био и видео, тај нема појма шта је пропустио. Велико хвала свима на подршци, а и овима што нас нису подржали. А највеће хвала онима који нас нису подржали, а били ту. Толико нас мрзите, а опет сте дошли. Велики :*** свима, а до следеће текме, виђаззз.

 

 

SKEJT TEKMA 2019
Ponovo u gradu, u skejt parku na Novom Beogradu, jedna jedina Skejt Tekma, nakon toliko godina, jača nego ikad, sa malim promenama u organizaciji..
Kobazz ekpia, od ranog jutra, danima pripremajući skejt park željno iščekuje mladež koja sa puno takmičarskog duha i pozitivne energije jednako željno iščekuje takmičenje ovih proporcija. Uradismo sve što je u našoj moći da im priredimo takmičenje iz snova, a organizacija kako je tekla, pročitajte dole!
Počeli smo od glavnog pitanja, sve je na mladima, a i oni su najzahvalniji.. Pa budimo i mi malo ljudi, s’ obzirom na to da naši ugledni vozači proputovaše Evropu na političkoj osnovi, takmičeći se i osvajajući mesta kud god stignu, pa ako je peto nek je peto, i ako je drugo iako se takmičiše troje, nek je drugo, vreme beše da se nešto pruži onima koji to znaju da cene. Deca su zlato, i naša organizacija se svodi na to da je njihova sreća najvažnija, vreme je bilo da im se i nešto posveti.
Prvi put kod nas, napravljena je skejt tekma, samo za dečurliju od 7 do 14 godina uzrasta i naravno za malo starije, od 14 do 18 godina.. Mislim…….. Većina je ispoštovala to, ali o tome ćemo kasnije..
S’ obzirom da je odaziv bio neverovatan, sve smo sveli na dva kruga ‘all around’ vožnje’. Nervozni gledaoci drugačije ne bi izdržali neizvesnost potencijalnog ishoda takmičenja, pa smo zato u ruke najpravednijih sudija ostavili najbitnije odluke.
Nagradili smo sve učesnike obe kategorije, i naravno, kako bi smo drugačije? Svako je zaslužio da dobije znak zahvalnosti i pažnje za učešće. Doživotno ćemo ceniti svakoga ko se prijavio, i uvek ćemo pružiti maksimalnu podršku učesnicima koji su uprkos talentu i vežbi uspeli da izgreše trikove koje su nameravali da urade. Bitno je učestvovati, i to naši učesnici znaju.
Mlađi su objasnili, nadmašili očekivanja, prosto su ošurili. Bilo je teško suditi, kad bi svi mogli da budu prvo mesto, bili bi, ali to tako ne ide… Nagrade su išle ovako:
5. mesto: Mateja Maričić
4. mesto: Ostoja Drašković
3. mesto: Dušan Kolar
2. mesto: Ivan Ristović
1. mesto Marko Sabljak
Mali Marko je oduševio energijom, trikovima, i duhom. U očima sudija se izdvojio od ostalih i zaslužio prvo mesto. Na njemu je da tako nastavi. Ostali su takođe bili sjajni. Dule je na žalost polomio dasku u prvom kolu, skačući gepčinu, ali je posle odvozao čak i bolje vozeći tuđi skejt. Jedan je od mojih najboljih učenika ikada i želim mu veliku sreću u daljoj skejt uživanciji.
Ostoja je jednostavno car. Najmlađi učesnik je oduševio sve, bio zvezda publike, radio sve svoje trikove i ostavio veliki trag. Izmamio je mnogo aplauza, uradio mnogo trikova i nadamo se da je svestan koliko je blizu vrha.
Što se tiče starijih, priča je ista, ali trikovi ozbiljniji. Veliki utisak je ostavila Lenka Zdravković koja je jedina devojka sa dovoljno hrabrosti da se prijavi. Kada smo je videli kako vozi shvatili smo da skejt nikako nije isključivo muška aktivnost. Počastvovani smo njenim učešćem i prisustvom i nadamo se da ćemo je videti opet.
Što se tiče nagrada to je išlo ovako:
5. mesto: Bodin Bojović
4. mesto: Vučko Marsenić
3. mesto: Aleksa Glišić
2: mesto: Radovan Martić
1: mesto Luka Vasić
Uprkos Lukinom vanserijskom kidanju, Radovan je pravi pobednik takmičenja. Luka je na takmičenje upao na ‘mufte’, jer ima 19 godina, a to je izveo tako što je lagao organizatore i napravio ćoravu situaciju, ali nema veze, na greškama se uči. Naša je greška i ovim putem se izvinjavamo pravom pobedniku, Radovanu.
Uspeli smo da održimo i desetominutno best trick takmičenje gde se su se takmičili i politički nastrojeni takmičari za koje smo mislili da su se preselili u inostranstvo, a i ostali momci (i devojke).
Palo je par ozbiljnih trikova, neka glupost bez ollie-a iz quarter pipe-a u benk, a onda…. Onda je Aleksa iz Niš uradio Hardflip tamo gde do sada nikada nije urađen. Izuzetno mi je drago što sam video to uživo, bravo Aleksa! To je jedan od najboljih trikova koje sam ikada video svojim očima i jako mi je drago što sam ga video.
Šta da vam kažem ljudi, ko nije bio i video, taj nema pojma šta je propustio. Veliko hvala svima na podršci, a i ovima što nas nisu podržali. A najveće hvala onima koji nas nisu podržali, a bili tu. Toliko nas mrzite, a opet ste došli. Veliki :*** svima, a do sledeće tekme, viđazzz.

NS OPEN 2023

NS OPEN 2023

ДАЈЕ СЕ НА ЗНАЊЕ Скејт такмичење у НОВОСАДСКОМ СКEJT ПАРКУ је заказано за 30. Септембар у 14 часова. 1 MINI LINE формат за омладинце до 16 година, за девојчице такође а и за маторце профосе. А као шлаг на торту и BEST TRICK на централној справи у парку. Спремили су...

Urban sport fest 2023

Urban sport fest 2023

Као што сте сви приметили да је врeме очајно 100га смо рампање пребацили за уторак од 16:00, а главни део је од 18:00 до 19:00 где вас очекуја фина вожња домаћих скејтера. Ове године је само сешка због вrенског sтања, а како је такмичење изгледало прошле године...то...

Отворено првенство Србије у Чачку 2023.

Отворено првенство Србије у Чачку 2023.

У организацији Скејтбор клуба Run Out из Београда у недељу вас очекује једно од битнијих тачмичења у овој години и надамо се да ће се наставити са тим. Новчане награде, музика, организован превоз. За све информације у резервације превоза цимајте људе из...

Ghetto Wheel 2023!

Ghetto Wheel 2023!

"Ghetto Wheel" се након кратке паузе вратио у Блок ЗЗ. Такмичење које је изненадило многе скејтере својим јединственим правилима и зачкољицама је опет показало да је скејтбординг не само вештина, већ и форма уличне уметности. Подсећамо, Ghetto Wheel је такозвано Game...

Ghetto Wheel 2023!!!

Ghetto Wheel 2023!!!

Коначно се време смирило, довољно je топло да се организује неко такмичење. Ghetto wheel Game of skate је јединствено такмичење у земљи, а у свету га још увек нема, правила су проста, точак задаје игру, а на вама је да се снађете. Такмичење се одржава у недељу у од...

Flame спрејеви у продаји!!!

Flame спрејеви у продаји!!!

Представљамо вам свеж производ у нашој радњи!!! Одлична непрозирност и отпорност на УВ зрачење за скоро све површине. Kрофна која означава боју  нова формула: више m² и мање мириса. Kоличина пуњења: 400 ml. Захваљујући великом учинку, брза примена је права ствар....