sr Serbian
sr Serbian

Паја – Бркати Зоки

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Најстарији скејтер у Србији по стажу вожње, а и најбољи до сада (на жалост). Покретач скејборда у Србији и региону…