sr Serbian
sr Serbian

Fallen 2020

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Нова количина Fallen патика је у продаји, има дечијих, а има и великих бројева. Много удобније и доста квалтетније у однсу на остале скејт патике. Баците поглед на продавнају.
Управа